Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ISBN

Planowaną publikację należy zgłosić do planu wydawniczego ASP w Warszawie. W tym celu należy wypełnić załączony formularz i złożyć zgłoszenie do akceptacji.

Przy planowaniu nakładu proszę pamiętać, że publikacje posiadające ISBN są wysyłane do bibliotek zgodnie z Ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Szczegółowe zasady są dostępne pod adresem: https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/