Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stawki honorariów za prace wydawnicze

Zarządzenie nr 33/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek za prace wydawnicze, w tym stawek honorariów
autorskich autorom niebędącym pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
pracownikom wykonującym pracę wydawnicze poza zakresem obowiązków służbowych (plik PDF)
 

Stawki honorariów dla autorów i tłumaczy -  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(plik PDF)